Spotkanie opłatkowe w Piotrkowicach

W niedzielę, 7 stycznia, w Piotrkowicach odbyło się spotkanie opłatkowe Liturgicznej Służby Ołtarza. Pierwszy raz spotkanie opłatkowe odbyło się wspólnie, gromadząc zarówno ministrantów, jak i dziewczęta śpiewające w scholi, a także rodziców dzieci i młodzieży zaangażowanych w liturgiczną posługę piotrkowickiej parafii.

Tym razem ze względów lokalowych spotkanie zostało zorganizowane w świetlicy w Piotrkowicach, dzięki temu bez problemu mogło wziąć w nim udział prawie dziewięćdziesiąt osób. Specjalnym gościem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, pan Paweł Wójcik.

Spotkanie poprowadził o. Grzegorz – duszpasterz ministrantów oraz br. Piotr – opiekun Scholi Angelo. Rozpoczęło się wspólną modlitwą i śpiewem kolęd, następnie miały miejsce życzenia i symboliczne przełamanie się opłatkiem tzn. każdy ułamał małą cząstkę jednego opłatka i przekazywał go następnej osobie. Jeden opłatek był dla nas symbolem jedności, wspólnoty i łączących nas więzi. Pragnęliśmy, by uświęcony zwyczaj dzielenia się opłatkiem każdy z każdym „pozostał” w naszych domach rodzinnych, zarezerwowany dla osób najbliższych.

W imieniu wszystkich zebranych, o. Grzegorz złożył życzenia panu burmistrzowi i wręczył symboliczny, ale i praktyczny upominek – kielnię murarską „na budowę szkoły w Piotrkowicach”. Kielnia ta ma być według słów duszpasterza ministrantów, „z jednej strony wyrazem wsparcia i zaufania, a z drugiej wyrazem konkretnych oczekiwań” ze strony społeczności lokalnej.

Na murarskim narzędziu były wypisane słowa psalmu 127: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie” oraz życzenia, by Bóg błogosławił i wspierał gościa naszego spotkania we wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, w życiu osobistym i zawodowym oraz obdarzał potrzebnymi łaskami.

Następnie wszyscy obecni zasiedli do bogato zastawionych stołów, o co zadbały mamy ministrantów i scholistek, wkładając w przygotowania wiele serca i wysiłku.

Spotkaniu towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera. Wszyscy uczestnicy spotkania czuli się jak prawdziwa wspólnota, zjednoczona także i w miłym spędzeniu wolnego czasu w niedzielne popołudnie. Spotkanie niewątpliwie było wyrazem bożonarodzeniowej radości oraz służyło integracji i pogłębianiu wzajemnych więzi.