Spotkanie modlitewne ze sł. Bożą Kunegundą Siwiec

Zapraszamy na spotkanie modlitewne ze Służebnicą Bożą Kunegundą Siwiec OCDS – Siwcówka, 29 lutego 2020 r., godz. 10.00.

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Bytomiu organizuje Eucharystię o beatyfikację Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS i Drogę Krzyżową na Siwcówce, miejscu jej życia, śmierci i spoczynku doczesnych szczątków. Program modlitewnego spotkania, w którym weźmie udział o. Krzysztof Górski OCD, delegat prowincjalny dla Świeckiego Zakonu oraz Rada Prowincjalna tegoż Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej, jest następujący:

10.00 – Msza Święta pod przewodnictwem o. Szczepana Praśkiewicza OCD, postulatora procesu beatyfikacyjnego, w kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek
11.00 – Droga Krzyżowa
12.00 – Czas na osobistą modlitwę i refleksję
13.00 – Obiad

Kontakt:
Teresa Jóźwik, przewodnicząca Wspólnoty Świeckiego Zakonu w Bytomiu, tel. 507 281 602, teresajozwik5@gmail.com

Do zobaczenia na Siwcówce!