Skupienie wewnętrzne

“Trzy cechy znamionują skupienie wewnętrzne: pierwsza -brak upodobania w rzeczach przemijających; druga – upodobanie w samotności, milczenie i wybieranie tego, co doskonalsze; trzecia – jeżeli to, co powinno wspomagać duszę, jak rozmyślania, akty pobożne, niepokoi ją tak, iż nie ma na modlitwie innej podpory, tylko wiarę, nadzieję i miłość”. S. 118

Te cechy, mówią nam o postępie. Święty Jan przez skupienie wewnętrzne ma na myśli jeden z etapów życia duchowego. Widząc u siebie te znaki możemy uspokoić się i trwać dalej z Bogiem, ufnie krocząc tak jak On prowadzi.

br. Bartosz Maria od Eucharystii