Sanktuarium Eliasza na Górze Karmel

Wschodni kraniec pasma Karmelu znany jest pod nazwą „Muhraka”- „Ofiara”. Na tym miejscu już od czasów Sędziów wznosiła się świątynia ku czci Boga Izraela. Została ona potem zniszczona (por. 1 Krl 19,30) w miarę stopniowego rozszerzania się pogańskich kultów fenickich. Prorok Eliasz zwołał na tym miejscu 450 proroków Baala i wobec ludu upokorzył ich sprowadzając ogień z nieba (por. 1 Krl 18). Jahwe - Bóg Izraela objawił się jako prawdziwy Bóg wobec chwiejnego ludu.

Na znajdującej się poniżej nizinie Ezdrelon Eliasz nakazał zgładzić fałszywych proroków. To zwycięstwo nad pogaństwem zostało ukoronowane nadejściem obfitego deszczu, który położyły kres ponad trzyletniej suszy.

Prezentujemy fotografie karmelitańskiego sanktuarium dedykowanego świętemu Prorokowi, które wznosi się na tym miejscu.

fot. za: www.carmelholylanddco.org