Berdyczowskie uroczystości szkaplerzne


Dziękując za 30 lat niepodległości Ukrainy, wierni przybyli na uroczystości szkaplerzne zjednoczyli się we wspólnej modlitwie o pokój dla narodu i świata, zakończenie pandemii, oraz odrodzenie moralne i religijne.

Tym razem towarzyszyło szczególne wstawiennictwo św. Józefa, patrona tego roku, oraz hasło, będące echem otrzymanego powołania: „Ukraino, nie bój się przyjąć Maryi”.

W sobotę 17 lipca do sanktuarium przybyły rzesze pielgrzymów, którzy przyszli pieszo z różnych zakątków kraju. Przyjęcie pielgrzymów miało miejsce od godziny 16:00. O godz. 18.00 na Placu św. Jana Pawła II przed murami Klasztoru Karmelitów Bosych odbyła się msza św. Głównym celebransem i kaznodzieją był bp. Mykola Luchok OP – sufragan diecezji Mukaczewo. Jak zawsze wytrwali wierni uczestniczyli w nocnym czuwaniu modlitewnym, które rozpoczęło się o 22.00.

W niedzielę 18 lipca o godz. 8.00 w kościele Sanktuarium była odprawiona Msza św. w języku polskim. O godz. 9.30 rozpoczął się natomiast program modlitewny na Placu św. Jana Pawła II. Była także możliwość spowiedzi. Biskupi i zacni goście zostali przywitani o godz. 10.30 pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Ukoronowaniem obchodów w Berdyczowie była uroczysta Eucharystia o godz. 11.00 na placu przed murami świątyni, a w której udział wzięli zaproszeni goście i rzymskokatolicki episkopat Ukrainy. Odpustowej Mszy św. przewodniczył biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki, natomiast homilię wygłosił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W skierowanym przesłaniu zachęcił wiernych do kształtowania swojego chrześcijańskiego życia za przykładem i przy wsparciu Niebiańskiej Matki. Wyraził też wdzięczność Bogu za 30 lat od odnowienia struktur Kościoła na Ukrainie dzięki św. Janowi Pawłowi II, który „swymi modlitwami i działaniami przyczynił się do nadejścia końca systemu totalitarnego, jaki przez całe dziesięciolecia niszczył Kościół duchowo i materialnie”, a także za 30 lat niepodległości i budowania państwa. Arcybiskup zachęcił zebranych, aby właśnie tutaj, “gdzie króluje nasza Matka, błagać Ją z całego serca: Maryjo, uproś nam pokój! Niech z tego miejsca Ukraina usłyszy, że pokój nastąpi wtedy, gdy nadejdzie pojednanie”. Prosił jednoczesnie o porzucenie sporów z powodu narodowości, wyznawanej wiary czy obrzędu. “Powróćmy z Berdyczowa jako ludzie wiary, miłości i jedności. Niech nas nic nie dzieli”.

Pod koniec liturgii tradycyjnie już zawierzono cały kraj Niepokalanemu Sercu Maryi, a akt oddania odczytał biskup łucki Witalij Skomarowski. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni odśpiewali duchowy hymn Ukrainy “Boże Wielki, Jedyny”.