Rozpocząć Adwent z Maryją

„Zima zaskoczyła drogowców” – takie sarkastyczne pełne pretensji stwierdzenie pada co roku, mniej więcej o tej porze. Nieważne, że przepisy jasno mówią, że drogowcy mają cztery godziny na uprzątnięcie zalegającego śniegu, wówczas gdy to my znajdujemy się na drodze – no mercy dla służb drogowych.  Zastanawiam się, czy jednak nie moglibyśmy tego stwierdzenia sparafrazować odnosząc do naszego roku liturgicznego i stwierdzić „Adwent zaskoczył wierzących”.  To kolejny przecież adwent w naszym życiu, ze zdziwieniem zauważamy, że nagle kolor szat liturgicznych z zielonego zmienił się na fioletowy. Niedawno było Wszystkich Świętych, a tu już rozgłośnie radiowe rozpoczęły konkurencję pod tytułem, kto pierwszy zagra Last Christmas. Nie wiem jak Wy, ale ja co roku czuję się zaskoczony adwentem, i dobrze wiedzieć, że nie tylko mamy cztery godziny, ale cztery tygodnie by odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Na adwentową lekturę proponuję książkę Caryll Houselander pt. „Trzcina Boga”. Tytuł odsyła nas do Maryi, którą autorka porównuje do wydrążonej dziewiczej trzciny oczekującej na oddech Boga, który może wydobyć z niej najpiękniejszą melodię. A czyni to zaskakując Ją w zwyczajnej codzienności:

„Przez dziewięć miesięcy Chrystus dojrzewał w ciele Maryi. Mocą własnej swej woli wykarmiła Go swym codziennym trudem, nasyciła prostotą swego życia. Tylko siebie miała Mu do zaofiarowania. A On o nic więcej nie prosił. Tak więc dała Mu siebie”.

Bóg i nas o nic więcej nie prosi, jak tylko o to byśmy powierzyli Mu nasze codzienne życie, z jego radościami i troskami.

„Czasami możemy odnosić wrażenie, że naszemu życiu nie przyświeca żaden cel i że bieganie dzień w dzień – całymi latami –  do jakiegoś biura, szkoły czy fabryki to tylko nużąca strata czasu. Ale może jest tak, że Bóg umieścił nas w danym miejscu właśnie dlatego, że tylko dzięki nam dociera tam Chrystus. (…) Każde z naszych dzieł powinno stanowić część formującego się w nas Chrystusa, nadając sens naszemu życiu; dlatego musimy zdobyć się na cierpliwość, ofiarność i życie w ukryciu – na spokojne dojrzewanie do Adwentu.

Publikacja:
Caryll Houselander, Trzcina Boga, Kraków 2015.

o. Piotr Hensel OCD