Rowerowa pielgrzymka duszpasterstwa “Karmel+”

Bądźcie świadkami Miłości”.

Dzisiaj, 1 lipca 2020 roku, wyrusza na pielgrzymi szlak, rowerowa pielgrzymka duszpasterstwa Karmel+, by przy sercu najczulszej z Matek powierzyć codzienność każdego i każdej z Was, Sióstr i Braci wielkiej rodziny karmelitańskiej, miłosiernej miłości bezgranicznie kochającego Boga.

Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim napisanym z okazji czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża określił Ojca naszego Zakonu jako „mistrza w wierze i świadka Boga żywego”, który „dzięki darowi wiary […] podobnie jak prorocy i apostołowie, głosi to, co widział i usłyszał, to, co kontemplował”.

Natomiast papież Benedykt XVI, podczas audiencji generalnej w dniu 2 lutego 2011 roku, którą poświęcił osobie św. Teresy od Jezusa, zwrócił uwagę, uczy nas ona, jak być niestrudzonymi świadkami Boga, Jego obecności i działania, uczy nas realnie odczuwać to pragnienie Boga, które jest w głębi naszego serca, tę potrzebę zobaczenia Boga, szukania Boga, rozmowy i przyjaźni z Nim”.

Podążając więc za przykładem naszych świętych, pragniemy w codzienności jak najpiękniej wypełniać powołanie, do którego zaprasza nas Jezus: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Dlatego też mottem naszej pielgrzymki jest wezwanie: „Bądźcie świadkami Miłości”.

Pragniemy na Jasną Górę, do Matki Najświętszej, zawieść także i intencje Waszych serc. Dlatego też zapraszamy do przesyłania na adres: pielgrzymka.karmelplus@gmail.com, intencji, które chcielibyście by przez ręce Maryi zostały przedstawione dobremu Bogu. Ukochanej Matce pokłonimy się o poranku 4 lipca.

Prosimy również byście towarzyszyli nam na pielgrzymim szlaku darem Waszej modlitwy, by nasza wspólnota była twierdzą, której obrońcy mogą umrzeć, ale zwyciężonymi być nie mogą! (por. św. Teresa od Jezusa, „Droga doskonałości” 3, 1)

Wspólnota Karmel+