Relikwie św. Teresy u Sióstr na Łobzowie

Teraz prowadzi mnie tylko ufność. Miłość przenika mnie i otacza. W każdej chwili ta Darmowa Miłość mnie odnawia, oczyszcza, nie pozostawia w duszy żadnego śladu grzechu.

19 sierpnia 2023 gościłyśmy w naszym klasztorze przy ul. Łobzowskiej w Krakowie relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Miały zatrzymać się tylko na chwilę, w drodze między jednym miejscem, wyznaczonym w programie peregrynacji, a drugim. Organizator – pan Krzysztof Kliche oraz duchowo towarzyszący inicjatywie ks. Andrzej Muszala z dużą życzliwością odpowiedzieli na naszą prośbę.

Cicha modlitwa w chórze zakonnym trwała ostatecznie pięć godzin, co oznacza pięć godzin łaski i radości. Obecność relikwii jest równoznaczna z żywą obecnością św. Tereni. Kolejny raz doświadczyłyśmy, jak bliskie jest nam jej życie, a jej słowa wciąż nowe i świeże – rozjaśniające drogę stawania się dzieckiem. Bo ona w sposób wyjątkowy odkryła i przekazała tajemnicę kochającego Boga.

Do modlitwy dołączyli bracia karmelici bosi z klasztoru przy ul. Rakowickiej. Ich pomoc w przenoszeniu ciężkiego relikwiarza była oczywiście niezbędna. Trwali przy św. Teresie, potwierdzając duchową więź z nią. To spotkanie pokazało nam, że mimo różnic w stylu życia i posługiwania modlitwa nas głęboko łączy. W zmaganiach na ścieżkach kontemplacji bracia i siostry Karmelu mają bardzo podobne doświadczenia.

Przy relikwiach pamiętałyśmy o wszystkich, dla których Mała Święta jest siostrą i przyjaciółką. Powierzyłyśmy jej tych, którzy nie mają możliwości dotrzeć na czuwanie przy drogocennym relikwiarzu, wciąż podróżującym po całym świecie. Dla św. Tereni czas i przestrzeń nie są wezwaniem. Niech jej obecność dotyka Waszych serc i prowadzi prosto w głębiny Nieskończonego Miłosierdzia.

siostry karmelitanki bose,
Kraków – Łobzów