Rekolekcje z o. Bruno Secondinem

W dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. w domu rekolekcyjnym karmelitów bosych w Wadowicach odbyły się rekolekcje „lectio divina”, które poprowadził włoski karmelita, Bruno Secondin OCarm. Ojciec Bruno jest cenionym profesorem uniwersytetów w Rzymie, specjalistą z teologii duchowości, którego osobistym odkryciem i pasją jest kontakt ze słowem Bożym i szkoła „lectio divina”, prowadzona przez niego od ponad 20 lat dla licznych wiernych przy kościele „Traspontina” w Rzymie. Ojciec Bruno w tym duchu przeprowadził także rekolekcje o proroku Eliaszu i jego drodze duchowej dla Ojca Świętego Franciszka i pracowników Kurii Rzymskiej w roku 2015.

Rekolekcje w Wadowicach, przeżywane przez grupę osób świeckich i zakonnych w klimacie milczenia i modlitwy, dotyczyły wydarzeń i przeżyć Jezusa, w czasie jego drogi do Jerozolimy, gdzie podjął swą mękę i ofiarował za nas swe życie na Krzyżu. Wtedy też pojawia się wiele Jego nauczania na temat bycia uczniem Chrystusa i wymagań z tym związanych, a także obrony godności, autonomii, wreszcie uzdrowień osób, które do niego przychodziły.

Wspólne dzielenie się uczestników na zakończenie rekolekcji pokazało, że był to dobry i owocny czas, także w kontekście bliskich już wydarzeń Triduum Paschalnego. W posłudze domu rekolekcyjnym zaplanowane są także inne rekolekcje i sesje weekendowe.

o. Andrzej Ruszała OCD