Rekolekcje w Czernej 2022

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Św. Jan od Krzyża, wielki mistyk Karmelu, powiedział kiedyś brzemienne słowa: „jedna tylko myśl człowieka ma większą wartość niż świat cały, dlatego Bóg tylko jest jej godzien” (Słowa światła i miłości, 34). Słowa te zawsze nadawały kierunek naszym rekolekcjom karmelitańskim i motywowały nas do działania.

Nie bez powodu jednak przypominamy je na początku nowego cyklu rekolekcyjnego. W naszych czasach wszakże coraz trudniej jest dostrzec autentyczną wielkość ludzkiej myśli. Jawi się ona raczej jako coś płochego, ulotnego, służącego głównie do kalkulacji i pomnażania interesów. Rozdrobniona, sprowadzona do nauk ścisłych, natychmiast jest wydawana na rzeczy tego świata. Naturalną tego konsekwencją jest ucieczka od myśli głębokiej, kontemplacyjnej, a co zatem ostatecznie idzie – wyjałowienie gruntu, który jest niezbędny dla wzrostu myśli godnej człowieka.

W tej dramatycznej sytuacji mówienie o braku koncentracji u dzieci bądź o rozproszeniach na modlitwie zakrawa na groteskę. Potrzebne jest poważne zwrócenie się do Boga, a konkretnie – do relacji Ojca i Syna w Duchu Świętym. Tak naprawdę tylko On daje nam do myślenia! I tylko On umożliwia nam właściwe myślenie! Potrzebne jest – jak mówiła św. Teresa od Jezusa – „wysokie podniesienie myśli, bo z myśli wysokich rodzą się wielkie pragnienia i troska o wzniosłe uczynki” (Droga doskonałości, 4, 1). I w końcu… potrzebne jest otulenie tych wzniosłych i zbożnych myśli… świętym milczeniem.

Zapraszamy Was do Czernej na wspólne (ale w milczeniu) rozmyślanie tajemnic miłości Boga i człowieka.

 

LUTY

18 – 20 Perła nie z tej ziemi – nieodkryty skarb dziewictwa w życiu świeckich kobiet, samotnych nie z wyboru. Jak radzić sobie z nieuporządkowaną seksualnością, aby trwać w czystości serca i ciała. Dni skupienia dla kobiet stanu wolnego w każdym wieku.
o. Jan Strumiłowski OCist

24 – 27 Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy.

 

MARZEC

4 – 6 Bosko uzbrojeni, czyli w co się oblec, by zwyciężać jak biblijny Dawid. Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia OCD, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

11 – 13 Zamieszkiwanie Boga w duszy. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Włodzimierz Tochmański OCD

18 – 20 “Józefie, synu Dawida, nie bój się…” (Mt 1,20). Wiara a lęk. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek OCD

18 – 20 Bóg miał marzenie… I jesteś ty! O odkrywaniu własnej tożsamości – dni skupienia dla dziewczyn (18-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

25 – 27 Modlitwa w ciszy. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Damian Sochacki OCD

 

KWIECIEŃ

1 – 3 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z kobietami Biblii dla kobiet (30+).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

8 – 10 “[…] gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32) – Jezusowe szaleństwo miłości. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko OCD

22 – 24 Czy wiesz, że też zmartwychwstaniesz? Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

29.04 – 3. 05 O sztuce słuchania siebie, ludzi, Boga. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach OCD

 

MAJ

6 – 8 Skosztujcie i zobaczcie jak słodki jest Pan. Dni skupienia o modlitwie kontemplacyjnej – otwarte dla wszystkich.

o. Jakub Przybylski OCD

13 – 15  Walka duchowa w życiu chrześcijanina: w jakim sensie my sami dla siebie jesteśmy przeciwnikiem? Jak walczyć? Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej Ruszała OCD

20 – 22 Jak odkryć w sobie świętość? Dni skupienia ze św. Szarbelem – otwarte dla wszystkich.

o. Mariusz Wójtowicz OCD

27 – 29 Szczęśliwe małżeństwo – jest dzisiaj realne? Dni skupienia dla małżeństw.

o. Stanisław Miernik OCD

 

CZERWIEC

3 – 5 Bosko uzbrojeni, czyli w co się oblec, by zwyciężać jak biblijny

Dawid. Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia OCD, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

10 – 12 “W ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 30,15). Święty Józef –

milczenie, które przemawia. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Urbańczyk OCD

17 – 19 “Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41). Modlitwa a rozpoznanie i przezwyciężenie pokusy. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Roman Hernoga OCD

24 – 29 Szukaj siebie we Mnie – elementy duchowej drogi św. Teresy od Jezusa. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Sławomir Chudzik OCD

 

LIPIEC

1 – 6 “Gzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20). O siedmiu grzechach głównych i o siedmiu cnotach. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski OCD

8 – 13 Rozmowa ocali świat. Biblijne rekolekcje otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

15 – 17 Mów zawsze “wystarczy”, a Dobry Bóg, który wszystko widzi, będzie czuwał nad wszystkimi twoimi potrzebami. Miriam Mała Arabka uczennica Maryi. Dni skupienia połączone z nocą czuwania przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel.

o. Bogusław Krzempek OCD

19 – 24 Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie (Kol

2,7). Rekolekcje otwarte dla małżeństw.

o. Andrzej Szewczyk OCD

28 – 31 Bosko uzbrojeni, czyli w co się oblec, by zwyciężać jak

biblijny Dawid. XVIII Karmelitańskie Dni Młodych

Zgłoszenia: www.kdmczerna.pl lub 501 959 725

 

SIERPIEŃ

2 – 7 O ewangelicznym szczęściu i jego życiowych paradoksach – czyli o Błogosławieństwach (cz. II). Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach OCD

9 – 13 Jezus i kobiety. Rekolekcje dla kobiet (30+)

S. Terezitta Górka i s. Marisława Poroszko

23 – 28 “I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza…” (Ez 36,26) – o Duchu Świętymi Jego działaniu w życiu wierzących. Rekolekcje biblijne z elementami warsztatowymi –  otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej M. Cekiera OCD

23 – 28 Bóg miał marzenie… I jesteś ty! O odkrywaniu własnej tożsamości – rekolekcje dla dziewczyn (18-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

WRZESIEŃ

2 – 4 O umiłowaniu Ojczyzny. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Marian Zawada OCD

9 – 11 Pustynia jest łaską. Elementy duchowości pustyni w życiu chrześcijanina. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński

        

PAŹDZIERNIK

7 – 9 Bosko uzbrojeni, czyli w co się oblec, by zwyciężać jak biblijny

Dawid. Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia OCD, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

14 – 16 Rezygnować z Facebooka, Istagrama, gry World of Warcraft, WhatsAppa, iPada, opaski mierzącej kroki, kalorie? Kilka słów w jaki sposób możemy bardziej świadomie korzystać z nowych technologii – by zachować obraz Boży w sobie. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bartłomiej Kolankiewicz OCD

20 – 23 Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy.

 

LISTOPAD

4 – 6 Gdy mówisz Ojcze… Dni skupienia z Modlitwą Pańską –  otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Górski OCD

18 – 20 Rozum i wiara. Dni skupienia z Edytą Stein – otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Wojnowski

18 – 20 Bóg miał marzenie… I jesteś ty! O odkrywaniu własnej tożsamości – dni skupienia dla dziewczyn (18-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

25 – 27 “Memento mori”. O nadziei zbawienia i chrześcijańskiej postawie wobec śmierci. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Żywczyński

 

GRUDZIEŃ

2 – 4 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z kobietami Biblii dla kobiet (30+).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

9 – 11 “Twoje życie jest Adwentem” (por. św. Elżbieta od Trójcy

Świętej). Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Hańczak

16 – 18 “Żyłaś, cierpiałaś, jak ja, Matko Zbawiciela” – Maryja w ujęciu św. Teresy od Dz. Jezus. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko OCD

 

I N F O R M A C J E

Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu. W przypadku rezygnacji lub innych zmian  wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

Program dnia. Przyjazd i rozlokowanie od godz. 9:30 do godz. 16:30. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.

 

Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw – można przyjeżdżać z Dziećmi).

Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków – Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza – Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

 

Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

www.rekolekcjeczerna.karmelitanki.pl

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

 

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

 

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

***

Prócz piękna naszej pracy mamy też obowiązki wynikające z prawa. Takim obowiązkiem jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych i prawach Państwu przysługujących. Informujemy, że posiadamy Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mailowy. Państwa dane są przetwarzane w celu: kontaktu, wysyłki korespondencji świątecznej i folderów z programem rekolekcji, ewentualnie w celu realizacji Państwa zamówień. W każdej chwili macie Państwo możliwość edycji danych,  ich usunięcia lub rezygnacji z wymiennej korespondencji. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem e-mailowym lub pocztowym

Ze względu na wprowadzenie nowych przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, przesyłamy email informacyjny o posiadaniu Państwa danych i prosimy o reakcję gdyby nie życzyli sobie Państwo ich przetwarzania. Dzięki reakcji będziemy mogli oczyścić bazę danych, które uzyskaliśmy w legalny sposób i usunąć dane, których przetwarzanie zostanie nam zabronione.
Pozdrawiamy!