Ratunek przed powszechną chorobą psychiczną

Tłumić w sobie przypływy nieskończonej czułości, podczas gdy wystarczyłoby, by je uwolnić, “rzucić się w Jego ramiona i przyjąć Jego nieskończoną Miłość…”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nieskończona czułość dana jest każdemu, kto otwiera się na dar miłości miłosiernej Jezusa. Nie trzeba jej tłumić, lecz wciąż otwierać się na nią jako na najpiękniejszy dar Bożej Miłości.

W świecie zagrożeń, nieszczęść, chorób tylko nieskończona czułość Jezusa ratuje nas przed ostatecznym poczuciem braku wartości w jakiegokolwiek sens istnienia. Gdyby nie miłość, wszyscy zwariowalibyśmy.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD

akwarela: Anna Skupińska