Prezent dla papieża Benedykta XVI

Poemas Mayores świętego Jana od Krzyża

26 stycznia 2006 r. prezydent Polski spotkał się z papieżem Benedyktem XVI. – To było, jak dla każdego katolika, poważne przeżycie – zwierzył się dziennikarzom Lech Kaczyński. – Jego Świątobliwość oraz kardynał Sodano liczą, że Polska będzie promowała w Europie punkt widzenia, który ma związek z wartościami chrześcijańskimi. W prezencie Benedykt XVI otrzymał od Lecha Kaczyńskiego pierwszy egzemplarz limitowanego wydania poematów świętego Jana od Krzyża. Okładka książki jest inkrustowana bursztynami. Prezent nie był przypadkowy: tymi poematami zachwycał się Karol Wojtyła i po to, by móc czytać je w oryginale, nauczył się starohiszpańskiego.