Święcenia kapłańskie o. Piotra od Boga Ojca OCD (Zerzucha)

Kraków – 7 września 2019 r.