Obłóczyny i Pierwsza Profesja – 2019 r.

Czerna – 13 i 14 września 2019 r.