Przyroda Łotwy

PIĘKNO życia KONTEMPLACJĄ zatrzymane

fot. o. Jarosław Nędza OCD

Bo wszystko jedno, czy ptak będzie uwiązany tylko cienką nitką, czy grubą, gdyż i jedna i druga go krępuje. Dopóki nie zerwie jednej czy drugiej, nie będzie mógł wzlecieć swobodny. (Św. Jan od Kzyża DGK I, 11, 4)

Powoli ze szczebla na szczebel każe Pan podlatywać tej ptaszynie, aż wreszcie zabiera ją do gniazda, aby odpoczęła; widząc jak przez długi czas podlatywała rozumem i wolą, wszystkimi siłami swymi szukając Boga i starając się Mu spodobać, raczy jej za to dać nagrodę jeszcze w tym życiu. (Św. Teresa od Jezusa Ż 18,9)

Jestem karmelitą bosym posługującym w naszym klasztorze w Rydze, na Łotwie od 2006 roku. Oprócz posług związanych z rozpowszechnianiem naszej karmelitańskiej duchowości na łotewskiej ziemi, oraz posługi w należącej do nas parafii św. Józefa, od kilku lat w wolnych chwilach próbuję fotografować przyrodę, szczególnie ptaki. Początkowo były to ptaki występujące w naszym klasztornym ogrodzie, później również poza nim.

Obserwacja ptaków z pewnością nie była obca zarówno dla św. Jana od Krzyża jak i św. Teresy od Jezusa, gdyż pisząc o życiu duchowym często posługiwali się obrazami zaczerpniętymi właśnie z przyrody, z życia ptaków.

Ptaki są wszędzie i tak blisko, a jednak człowiek żyjący w pośpiechu, często przechodzi obok nich obojętnie. Niektóre są tak małe i płochliwe, że gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec ich piękna, jeszcze inne żyją w środowisku, do którego na codzień nie mamy dostępu.

Fotografowanie ptaków w ich naturalnym środowisku uczy cierpliwości, pokory, wytrwałości, nie zrażania się porażkami. Bo często po długich wędrówkach i godzinnych próbach, wraca się bez żadnego rezultatu lub ze zdjęciami bez większej wartości artystycznej. Są jednak chwile, w których można zobaczyć i usłyszeć jak magiczny jest świat. Można zatrzymać to, co piękne i niedostrzegalne gołym okiem.

Czas spędzony w przyrodzie nigdy nie pozostaje bezowocny, bo cisza i spokój, jakiego tam można doświadczyć pozwalają odejść od zgiełku codzienności, pozwalają wrócić odmienionym, inaczej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. Może to być czas spotkania z Bogiem - stwórcą otaczającego nas piękna, czas zadumy i rekolekcji.

o. Jarosław Nędza OCD

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.