Karmelitańska Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską

12-15 sierpnia 2019 r.