Jubileusz 25-lecia klasztoru karmelitanek bosych w Spręcowie

    Czerna 25-28 lipca 2019 r.
    fot. gosc.pl