Jubileusz 25-lecia klasztoru karmelitanek bosych w Spręcowie

Czerna 25-28 lipca 2019 r.
fot. gosc.pl