15. Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej

    Czerna 25-28 lipca 2019 r.