Podpisy karmelitańskich Doktorów Kościoła

Święte ślady na kartkach papieru

Święta Teresa od Jezusa, święty Jan od Krzyża i święta Teresa od Dzieciątka Jezus to nie tylko wybitni znawcy życia duchowego. To również wprawni pisarze. Spod ich piór wyszły dzieła zaliczane do klasyki duchowości chrześcijańskiej. Fotografie pokazują charakterystyczny dla każdego z karmelitańskich Doktorów Kościoła sposób pospisywania swoich dzieł.