Pod opieką Bożej Rodzicielki!

Całą szeroko pojętą Rodzinę Karmelitańską i wszystkich, którzy czerpią z naszej duchowości pragniemy powierzyć pod opiekę Patronki pierwszego dnia Nowego Roku, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Matki i Siostry naszej. Niech Ona uczy nas subtelnego obcowanie ze Słowem i zachowywania Go w naszych sercach, abyśmy jak Ona byli kontemplatykami w codzienności powołania każdego i każdej z nas.
Na każdy dzień Nowego 2021 Roku niech Pan obdarza Was, drodzy Przyjaciele Karmelu, potrzebnymi łaskami, pokojem serca, niegasnącą nadzieją oraz zdrowiem ciała i ducha.

Niech poniższe błogosławieństwo, które liturgicznie przynosi nam Maryja w osobie Jej Syna, nieustannie nam towarzyszy:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6,24-26)

Ekipa karmel.pl