Pocałunek Boga

W swojej Autobiografii bł. Anna od św. Bartłomieja pisze, że Krzyż jest nie tylko miejscem śmierci Jezusa, ale także sposobem w jaki Bóg okazuje miłość Kościołowi. Tutaj Ojciec poprzez Syna w Duchu Świętym całuje wspólnotę zbawionych. Krzyż dla bł. Anny to małżeńskie łoże, w którym dokonuje się oblubieńczy akt zjednoczenia Boga z Kościołem. Staje się On dla niej inspiracją do życia pełnego oddania Jezusowi i ludziom. Błogosławiona dużo modli się za grzeszników, chce ratować dusze, powierzając je Bożemu Miłosierdziu.

Jest to dziedzictwo, które otrzymała od św. Teresy od Jezusa. Była bowiem wierną towarzyszką Matki Karmelu. Urodziła się 1 października 1549 r. w Almendral w Kastylii. Wstąpiła do klasztoru św. Józefa w Awili w 1570 r. W kolebce terezjańskiego zakonu złożyła też śluby. Św. Teresa zadecydowała, że Anna będzie jej towarzyszyć w podróżach fundacyjnych. Między innymi była infirmerką. Po śmierci Matki wyruszyła do Francji i Flandrii, gdzie  przekazywała ducha Karmelu reformowanego. Wykonywała przy tym różne prace służebne. Chciała być ukrytą służebnicą Boga. Zmarła w Antwerpii 7 czerwca 1626 r. Beatyfikował ją papież Benedykt XV w 1917 r.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD