Pasterze

To, co prawdziwie karmi duszę, jest dla niej życiodajne, to jej pragnienia, bóle, tęsknoty, ale też uniesienia, których pozwala doświadczyć Bóg, jako najwspanialszy karmiciel. Tylko On daje duszy najlepszą strawę, prowadzi ją, czasem przez ciemności, ale zawsze na zielone, żyzne pastwiska. Te bowiem uczucia, najbardziej wyrywają naszą duszę do Boga. Problem polega jednak na tym, że nie chcemy ich doświadczać, a gdy się pojawią od razu szukamy ukojenia w tym, co daje świat lub nasze pożądliwości.

br. Tomasz Kozioł OCD