Pan Jezus Milatyński

Jednym z najbardziej znanych i czczonych wizerunków Pana Jezusa Ukrzyżowanego w dawnej archidiecezji lwowskiej był Miłosierny Jezus z Milatyna, do którego uciekano się w znanej do dziś modlitwie – westchnieniu: „O mój cudowny, Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże”. Przez dziesięciolecia opiekunami tegoż obrazu i propagatorami pasyjnego kultu byli karmelici bosi.

Nowy Milatyn leży ok. 40 km na północny wschód od Lwowa. Założony został w XV w., a prawa miejskie otrzymał od króla Stefana Batorego. Do XVII w. właścicielami byli Milatyńscy, potem Ożgowie i z początkiem XVIII w. Łączyńscy. W 1738 r. w swoich dobrach pokrytych lasami, Teresa z Kraśnickich Łączyńska ufundowała erem (pustelnię) dla kamedułów spod krakowskich Bielan. Erem składał się z kilku eremitarzy z kaplicami oraz jedną większą kaplicą dla wspólnych modlitw i mszy św. W 1744 r. kameduli opuszczają milatyński erem i powracają na Bielany.

Fundatorka nie rezygnuje z pragnienia posiadania modlitewnej wspólnoty w swoich posiadłościach. W 1745 r. sprowadza z pobliskiego Lwowa karmelitów bosych hojnie ich uposażając. Wkrótce (1747 r.) trafia tam słynący łaskami obraz Pana Jezusa Konającego na krzyżu. Namalowany w XVII w. przez nieznanego włoskiego malarza zostaje przywieziony z Rzymu w 1700 r. przez prowincjała dominikanów o. Józefa Mocarskiego i ofiarowany w dniu ślubu swej krewnej Joannie Krzeczowskiej.  W 1734 r. przechodzi w ręce rodziny Sobieszczańskich z Nowego Stawu.

Konającemu Jasiowi Sobieszczańskiemu matka poleca dać do ręki obraz Jezusa Ukrzyżowanego i zatopionym w modlitwie domownikom Bóg okazuje swą łaskę – natychmiast przywracając zdrowie Jasiowi. Kiedy indziej domownicy modląc się ze czcią przed wizerunkiem ujrzeli krwawe krople spływające z ręki Pana Jezusa i blask świetlany. Zawiadomiony Konsystorz metropolitalny z abp lwowskim Mikołajem Wyżyckim na czele po zbadaniu sprawy postanowił przenieść łaskami słynący obraz do kościoła karmelitów bosych w Milatynie, dla publicznego kultu. Wnet trzeba było kościółek rozbudować, bowiem tak liczne rzesze wiernych przybywały na modlitwę. Sobieszczańscy ofiarowali Jezusowi srebrną koronę cierniową i gwiazdkę do rany w boku.

Cudowny obraz namalowany jest na płótnie o rozmiarach 73×56 cm. Tło obrazu jasne, a postać Jezusa Ukrzyżowanego znacznie ciemniejsza. Głowa Zbawiciela z długimi włosami zwisa opierając się o prawe ramię niemal równolegle do belki krzyża. Twarz Jezusa zwrócona ku przodowi zdaje się pochylać ku patrzącym ukazując wielki ból. Z ran Jezusa sączy się obficie krew. Na lewym ramieniu, w okolicach szyi widać wyraźnie ranę po niesionej wcześniej belce krzyża. Konający Zbawiciel ukazany jest w wielkim Majestacie.

Sława obrazu Jezusa Milatyńskiego rozchodziła się po okolicach, zaczęto pielgrzymować, malować kopie, rozpowszechniać nowennę. Kult Jezusa nie stracił na znaczeniu nawet, gdy nastąpiła kasata zakonu Karmelitów bosych (1788 r.). Pieczę nad obrazem z czasem przejęli xx. Misjonarze. A po II wojnie światowej zabrali obraz do Krakowa, gdzie znalazł przystań w kościele św. Wincentego a Paulo przy ul. Św. Filipa 19 (niedaleko od kościoła św. Floriana). Tam odtąd udziela łask proszącym. Dawni mieszkańcy Milatyna rozproszeni po diecezji opolskiej nie zapominają o swym cudownym Jezusie Miłosiernym i w licznych kopiach wciąż wołają: „O mój cudowny, Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże”. Również w archidiecezji lwowskiej odrodził się kult Jezusa Milatyńskiego i w Kamionce Buskiej (dawna Kamionka Strumiłłowska) powstało w latach 90-tych Sanktuarium. Od XVIII wieku jest też czczony w zabytkowej drewnianej cerkwii grekokatolickiej Zaśnięcia NMP w Glinianach (nieopodal Lwowa).

Obecnie w Milatynie dawny kościół karmelitański jest w posiadaniu prawosławnych (którzy odnowili go). Jedynymi pozostałościami świadczącymi o dawnym gospodarzu jest figura św. Teresy z Avila wysoko pod kopułą nad prezbiterium i płaskorzeźba ze sceną „wizji szkaplerznej” na filarze (dawny zaplecek ambony).

o. Paweł Ferko OCD


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.