Ojciec Sylwan o swojej “misyjnej” książce

KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ:

BIURO MISYJNE KARMELITÓW BOSYCH
ul. Rakowicka 18
31-510 KRAKÓW
tel. 600 836 826


,,POSYŁAM WAS Wspomnienia z pracy misyjnej w Burundi i Rwandzie” – o. Sylwan Ziemiński OCD

To znacznie więcej niż książka! To pełna przygód podróż w świat, w który posyła sam Bóg…

ADRESAT

Adresatem jest ten, kto nie ma pojęcia czym są misje, a chciałby mieć… – bo autor prowadzi czytelnika ,,za rękę” po afrykańskiej ziemi i uczy jak patrzeć, żeby poznać jej serce spragnione Boga… Ale też ten, komu bliski jest Czarny Ląd i praca misjonarzy, aby wraz z nimi przebyć drogę niezwykłą – w pocie czoła i wyjątkowych doświadczeń; poznać nowe fakty historyczne i miejsca, które są jeszcze do odkrycia… ,,Idźcie w pokoju Chrystusa” – to słowa zna każdy chrześcijanin. Ale czy rozumie, że w tym momencie Bóg posyła go na misję? Wielkie misje (opisane w książce) uwrażliwiają, na te małe – codzienne, które mają być udziałem KAŻDEGO z nas.

CZAS I MIEJSCE AKCJI

Wspomnienia z misji dotyczą lat: 1971 – 2013 (z przerwą 1996 – 2006) i rozgrywają się w różnych miejscowościach Burundi i Rwandy. Autor w sposób maksymalnie obiektywny stara się ukazać trud pracy misyjnej na tle wielu wydarzeń politycznych tamtego okresu (np. konflikt dwóch grup etnicznych Tutsi i Hutu). Opisane podróże misyjne siłą rzeczy odkrywają też realia komunizmu w Polsce i niezwykłe wydarzenia na świecie (np. wybór Polaka na papieża), w którym autor – rodem z Wadowic – miał szczęście uczestniczyć z bardzo bliska…

RZETELNY PRZEKAZ I PROSTODUSZNY REALIZM

Książka zawiera bardzo rzetelne, niekiedy wręcz fotograficzne relacje afrykańskiej rzeczywistości. Niezorientowany w realiach czytelnik ma niezwykłą szansę wejść bardzo głęboko w opisany (realny!) świat i klimat wydarzeń: ,,Wykłady (…) prowadził starszy wiekiem ojciec biały. Były bardzo ciekawe, ale nie można mieć wszystkiego: misjonarz nie miał kilku przednich zębów i nam, nieobytym z językiem francuskim, niełatwo było go zrozumieć”.

MĄDROŚĆ ŻYCIOWA

Jak dobry, doświadczony ojciec – autor dzieli się z czytelnikiem zdobytą mądrością życiową: ,,Dziś widzę, że opatrzność Boża wspomaga człowieka nie tylko wtedy, gdy usuwa a jego życia grożące mu problemy, ale również wtedy, gdy przygotowuje go do ich przeżycia”. ,,Uświadomiłem sobie, że Pan Bóg postępuje z nami czasem jak z Abrahamem: kiedy zgadzamy się spełnić to, czego od nas wymaga, zamiast Izaaka zostaje złożony w ofierze niespodziewanie znaleziony baranek”.

HUMOR

Z relacji wynika, że poczucie humoru o. Sylwana nie opuszcza go nawet życiowych tarapatach, ponieważ jest przekonany, że ,,misjonarz ma dwóch aniołów stróżów”.

AUTOR

Ojciec Sylwan Zieliński OCD – wyjechał do Burundi jako jeden z pierwszych jedenastu karmelitów bosych, w 1971 roku. Na afrykańskiej ziemi przeżył lata wojny domowej w Burundi i w Rwandzie. Jako misjonarz był organizatorem, animatorem i budowniczym parafii oraz ośrodków życia religijnego, ale przede wszystkim – dla tych, do których został posłany – duszpasterzem, nauczycielem i duchowym przewodnikiem. Dziś jest żywym świadkiem blisko półwiecznej drogi do Boga wielu mieszkańców Afryki.

CEL WYDANIA

Książka zostaje wydana z okazji pięćdziesięciolecia pracy misyjnej karmelitów bosych w Afryce. Jest to próba ,,napisania czegoś” na temat minionych wydarzeń. Jak się okazuje – bardzo udana próba. Dochód ze sprzedaży książki w całości będzie przekazany na potrzeby misji w Afryce.