O. Grzegorz w komisji ds. Ratio


Komisja ds. aktualizacji Ratio Institutionis Zakonu, o której zadecydowała ostatnia Kapituła Generalna, odbyła już drugie spotkanie za pośrednictwem platformy Zoom. Komisja, mianowana przez generała, o. Miguela Márqueza Calle, składa się z następujących członków:

o. Martín Martinez (przewodniczący komisji, Prowincja Meksykańska),
o. Jean-Baptiste Pagabeleguem (sekretarz, Prow. Iberyjska, Delegatura Prowincjalna Afryki Zachodniej),
o. Daniel Chowing (koordynator, Prow. Waszyngtońska),
o. Halluendo Amit (Prow. Filipińska),
o. Thaddeus Dim (Prow. Nigeryjska),
o. Antony-Joseph Pinelli (Prow. Paryska),
o. Juan Miguel Henríquez Tobar (Kolegium Międzynarodowe, Rzym),
o. Johannes Gorantla (Seminarium Missionum, Rzym),
o. Grzegorz Tyma (Prow. Krakowska).

Pierwsze spotkanie, które miało miejsce 4 kwietnia 2022 r. było poświęcone wzajemnemu poznaniu i dzieleniu się zadaniami formacyjnymi i oczekiwaniami związanymi z aktualizacją Ratio. Bogata różnorodność członków komisji, kultur i języków jest wyzwaniem i elementem konstruktywnym. Jednym z życzeń Komisji jest, aby Ratio zostało uzupełnione praktycznymi kryteriami i doświadczeniami przyswajania charyzmatu, i to przy udziale wszystkich braci Zakonu, a nie tylko w wyniku refleksji Komisji. Dlatego formatorzy zostaną poproszeni, za pomocą opracowanego kwestionariusza, o dokonanie własnej oceny aktualnego Ratio i przedstawienie sugestii w celu jego aktualizacji. Kolejna sesja robocza odbyła się 12 czerwca.

Notatka na podstawie: https://www.carmelitaniscalzi.com