Karmelitańska Pielgrzymka Rowerowa


Po raz trzeci na pielgrzymi szlak wyrusza Karmelitańska Pielgrzymka Rowerowa zorganizowana przez duszpasterstwo absolwentów Karmel Plus. Przez ostatnich pięć dni czerwca, będziemy pielgrzymować ze Wzgórza Miłosierdzia znajdującego się w Siwcówce na Jasną Górę, by umacniać relację z Maryją – najpiękniejszą z matek, która jak przypomina św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – jest najkrótszą, najdoskonalszą i najpewniejszą drogą do Jezusa.

Na pielgrzymi szlak zabieramy Wasze intencje drogie Siostry i drodzy Bracia w Karmelu, prosząc Was o dar modlitwy, byśmy je wszystkie mogli powierzyć Tej, która przez swoje życie uczy nas całkowitego zaufania Bogu.
W tym roku pielgrzymujemy z wezwaniem: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10, 30).

Z modlitwą na pielgrzymim szlaku – Duszpasterstwo Karmel Plus