Nowy arcybiskup karmelita bosy


W liturgiczną uroczystość św. Teresy od Jezusa, 15 października 2021 r. Ojciec Święty mianował arcybiskupem Lilongue, stolicy Malawi w Afryce, karmelitę bosego – o. Desmonda Georga Tambalę.

Nowy arcybiskup urodził się 11 listopada 1968 r. w diecezji Zomba w Malawi. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Ulongwe, został przyjęty do niższego seminarium. W 1990 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych  i po odbyciu nowicjatu w 1991 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Formację filozoficzno-teologiczną odbył w Nairobi (Kenia) w kolegium karmelitańskim i Tangaza College. 13 kwietnia 1996 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 19961998 był wikariuszem w parafii Kapiri w Malawi. Następnie w latach 1998-2000 odbył studia specjalistyczne z teologii duchowości w Hiszpanii na Uniwersytecie Mistyki w Ávila. Wróciwszy do Malawi był magistrem postulantów i wykładowcą w seminarium w Balaka. Od 2002 r. był delegatem prowincjała ds. karmelitanek bosych w Malawi oraz wicedyrektorem Centrum Duchowości św. Jana od Krzyża w Nyungwe-Blantyre. Został nadto przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Malawi. W 2009 wybrano go definitorem generalnym Zakonu, odpowiedzialnym za Afrykę i Madagaskar.

Przed sześcioma laty, także w uroczystość św. Teresy od Jezusa, tj. 15 października 2015 r., papież Franciszek  mianował o. Desmonda Georga Tambalę biskupem diecezji Zomba. Sakrę biskupią przyjął on 13 stycznia 2016 r.

Jako współbracia zakonni cieszymy się z powierzenia o. Desmondowi kolejnej odpowiedzialności w Kościele i otaczamy go naszą modlitwą.

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.