Nowenna Szkaplerzna – ZAKOŃCZENIE

ZAKOŃCZENIE

Maryjo z Góry Karmel, Ty, która wprowadzasz nas w tajemnicę Boga. Przez 9 dni trwało nasze przygotowanie do Twojego święta. Modlitwa uwrażliwiająca nasze serca na Twoją obecność. Ty sama nas kształtujesz i przygotowujesz do coraz głębszej jedności z Bogiem. Ty wiesz, jak ma wypełnić się odwieczny plan Jego miłości w naszym życiu.

Oddajemy Tobie cały Karmel, wszystkich, którzy duchowo trwają na Górze i modlą się, oddychając Twoją bliskością. Ty jesteś ogrodem, gdzie spotykamy Jezusa. Dzięki Tobie możemy patrzeć na krzyż i przyjmować życie od Zmartwychwstałego. Idąc z Tobą, Maryjo, chcemy ufać, że zawsze przenika nas miłość Boga i wypełniają się Jego obietnice. Prowadź nas ku wiecznej kontemplacji Jego chwały w Niebie.

Prowadzenie: Karmelitanki Bose – Kraków – Łobzów