Nowe miejsce dla praskich Mniszek

Karmelitanki bose z Pragi, mieszkające na królewskim wzgórzu w sercu stolicy Czech, po 10 latach namysłu i przygotowań postanowiły przenieść się z hałaśliwego i ciasnego centrum miasta do miejscowości Drasty. W tej lokalizacji, kilka kilometrów za miastem, budują nowy klasztor, w miejscu dawnej fabryki, na terenie zwróconym Kościołowi w ramach restytucji mienia. W pierwszym etapie odremontowany został budynek, który będzie pełnił funkcję domu gościnnego, a chwilowo stanowi prowizoryczny klasztor. Budowa właściwego klasztoru powinna rozpocząć się pod koniec tego roku i potrwa 3-4 lata. Warto dodać, że czeskie mniszki mimo, że jurysdykcyjnej przynależą do Prowincji Genueńskiej, to przyłączyły się do Federacji założonej przez klasztory mniszek naszej Krakowskiej Prowincji.
Siostry zaświadczają, iż doświadczają życzliwości wielu osób, którzy wspierają je materialnie i poprzez pracę wolontariacką. Więcej można się dowiedzieć na stronnie sióstr:
www.karmeldrasty.eu.

Andrzej M. Cekiera OCD, za:  Communicationes nr 357