Naśladować Maryję

„Naśladujcie Najświętszą Maryję Pannę”.

Trwa miesiąc październik, jeden z miesięcy typowo maryjnych. Myślę, że pewnie prawie każdy i każda z nas odmawia Różaniec. Trwamy przy Maryi, zawierzamy Jej nasze sprawy, przedstawiamy prośby, dziękujemy, jesteśmy z Nią.

Św. Teresa od Jezusa zaprasza nas do dołączenia czegoś jeszcze w naszej pobożności maryjnej. Aby oprócz tego co robimy i co już jest czymś ważnym, dołączyli nasze naśladowanie Maryi. Abyśmy spróbowali w naszej codzienności żyć i wybierać tak jak Ona. Byśmy prawdziwie byli, poprzez nasze życie, Jej synami i córkami.

o. Paweł Hańczak OCD