Najmłodszy Doktor Kościoła

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Doktor Kościoła, Nauczyciel Kościoła powszechnego to tytuł, który nadawany jest świętym wyróżniającym się w swych pismach prawowiernością i wybitną wiedzą teologiczną. Otrzymało go do tej pory 33 świętych. W tym gronie znajdują się trzej przedstawiciele Karmelu Terezjańskiego: święty Jan od Krzyża (tytuł nadany w 1926 r. przez Piusa XI), święta Teresa z Awili (tytuł nadany w 1970 r. przez Pawła VI) i święta Teresa od Dzieciątka Jezus (tytuł nadany w 1997 r. przez Jana Pawła II).

Święta z Lisieux jest najmłodszym przedstawicielem szacownych Doktorów. Gdy umiera w Karmelu w Lisieux ma zaledwie 24 lata i niespełna dziewięć miesięcy. Obecna jest w wielu dziedzinach życia dzisiejszego Kościoła i świata. Wywiera swój wpływ na świętych i na grzeszników, na teologów i na filozofów, na duchownych i na świeckich, na prostych ludzi i na artystów, na chrześcijan i na wyznawców innych religii. Przyozdobienie jej zaszczytnym tytułem Doktora Kościoła jest nie tylko pieczęcią Kościoła, gwarantującą autentyczność jej doktryny, ale także zaproszeniem skierowanym do nas, abyśmy zechcieli ją wcielać w nasze codzienne życie.