Muzeum brata Bernardyna

Serdecznie zapraszamy wszystkich pielgrzymów odwiedzających nasze Sanktuarium i Dom Pielgrzyma do obejrzenia zbiorów oraz kolekcji brata Bernardyna, który w 1978 r przybył na stałe do Czernej i pozostał tu aż do śmierci. Obok celi urządził sobie małe muzeum, które teraz zostało przeniesione i znajduje się na parterze w budynku Domu Pielgrzyma. Z zamiłowania był zbieraczem staroci. Uratował przed zniszczeniem wiele zabytkowych przedmiotów. Był bardzo pokorny i skromny.

Przez ostatnie kilka lat doświadczony był cierpieniem, które z wielką cierpliwością i godnością znosił. W chorobie ustawicznie modlił się ofiarując Bogu swe cierpienie. Zmarł 7 września 2004 roku. Grób br. Bernardyna znajduje się na przyklasztornym cmentarzu w Czernej.