Możliwości i melodie

MOŻLIWOŚCI I MELODIE – Ojciec Hieronim, trapista

Jest to jedna z najbardziej dojrzałych książek ojca Hieronima, mnicha z opactwa Sept-Fons. W tym krótkim traktacie o miłości Boga przedstawia syntezę życia wypełnionego doświadczeniem i nauczaniem. Jego rady i ostrzeżenia, przeniknięte życzliwością i dobrocią, są skierowane nie tylko do mnichów. Przeznaczone są dla każdego, kto szczerze szuka autentycznego życia modlitwy i zjednoczenia z Bogiem.

Zobacz i zamów