Modlitwa za innych

„Jeśli nie jesteś w stanie pomóc w żaden sposób, skup się ze wszystkich sił na modlitwie za drugiego”.

Jesteśmy w różnych relacjach – w domu, pracy, w różnych grupach czy wspólnotach, w sąsiedztwie. I nie zawsze jest tak, że ze wszystkimi się dogadujemy, że możemy wchodzić w głębokie relacje i pomagać drugiemu. Ale zawsze pozostaje przestrzeń od której nie możemy się usprawiedliwić. A jest to modlitwa.

I jak powie św. Teresa – jeśli z przeróżnych powodów wydaje się, że wszystkie sposoby się wyczerpały, nie da rady w żaden sposób pomagać, wchodzić w relacje, całą swoją energię włóż w modlitwę za tego konkretnego człowieka. Zobaczysz, że powoli będzie ona przynosiła owoce.

o. Paweł Hańczak OCD