Modlitwa – historia przyjaźni

MODLITWA – HISTORIA PRZYJAŹNI – o. Maximiliano Herraiz Garcia OCD

Modlitwa była niejako pędzlem, którym posługiwał się Pan, tworząc to piękne dzieło, oraz narzędziem, za pomocą którego udzielał św. Teresie zadziwiających dóbr i łask, którymi się odznaczała. Zarówno osoba św.Teresy, jak i jej słowa są modlitwą. To długa i głęboka historia przyjaźni. Teresy nie można zrozumieć bez modlitwy. Prawdopodobnie również modlitwy nie można w pełni zrozumieć bez Teresy.

Zobacz i zamów.