Misją Kościoła jest głoszenie Królestwa Chrystusowego po całej ziemi, aby wszyscy ludzie mogli korzystać ze zbawczego dzieła Odkupienia i aby cały świat rzeczywiście poszedł za Jezusem Chrystusem. Tej gorliwości apostolskiej nie zabrakło w Zakonie Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Zakon przyjął za swoje, słowa Proroka Eliasza „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów” (1 Krl 19, 10.14). Misje wśród pogan jako owoc modlitwy i miłości, były zawsze umiłowanym dziełem naszego Zakonu i przyniosły mu nie małą chlubę. Św. Teresa od Jezusa przepoiła duchem misyjnym jakim sama płonęła, całą duchową Rodzinę Karmelu. Córkom swoim poleciła, aby modlitwami i uczynkami pokutnymi wspierały misje, a synów skierowała na prace misyjne do Afryki. Toteż Prowincja Polska Karmelitów Bosych w roku 1971 postanowiła włączyć się w dzieło ewangelizacji pogan, by godnie odpowiedzieć na apel Soboru Watykańskiego II. Wybieraliśmy Afrykę, a w niej najuboższe Burundi, naśladując Chrystusa, który przyszedł głosić Ewangelię ubogim a wstępując w ślady św. Jana od Krzyża, chcemy zająć się specjalnie ubogimi, by dawać świadectwo Kościoła ubogich.

Dnia 23 czerwca 1971 roku 11 misjonarzy opuściło Polskę. Poprzez Paryż i Rzym, gdzie przyjął ich na audiencji papież Paweł VI, 1 września przybyli oni do Bujumbury, stolicy Burundi. Byli to: o. Leonard Kowalówka (+) – fundator naszych misji, o. Teofil Kapusta (+), o. Jan Kanty Stasiński, o. Kasjan Dezor (+), o. Klaudiusz Spyrka, o. Edmund Wrzesiński (+), o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, br. Marceli Ślusarczyk (+) i br. Sylwester Szypowski.

W Burundi misjonarze pracowali na terenie dwóch rozległych parafii: Mpinga i Musongati, z licznymi stacjami misyjnymi. Od 1973 roku wspomogły ich polskie siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Z powodu prześladowania religijnego w Burundi misjonarze, zmuszeni do opuszczenia kraju, przenieśli się w 1983 roku do Rwandy, gdzie przyjęli parafię w Rugango. Dwa lata później przybyły tam też siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. W roku 1985 założono w Butare, uniwersyteckim centrum Rwandy, dom formacyjny i rekolekcyjny „Mater Carmeli”, a w roku następnym podjęto pracę w parafii w Gahundze, nieopodal granicy z Ugandą i Kongiem. Gdy w lutym 1990 roku pozwolono misjonarzom powrócić do Burundi, przekazali diecezji rwandyjską parafię w Rugando i wrócili do Musongati w Burundi. Oczywiście nastąpiły też zmiany w ich szeregach, bo niektórzy z weteranów pracy misyjnej powrócili do Polski, a do Afryki udali się młodsi ich współbracia. Dziś do Wikariatu Regionalnego przynależą z Polski: o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Bartłomiej Kurzyniec, o. Zbigniew Nobis, o. Fryderyk Jaworski, o. Maciej Jaworski i o. Paweł Porwit.

Wikariat Regionalny tworzy obecnie pięć wspólnot, z których dwie prowadzą missio ad gentes a trzy specyficzny apostolat Zakonu. Wspólnoty oddane dziełu pierwszej ewangelizacji, to placówki w Musongati, w Burundi i w Gahundze, w Rwandzie. Specyficzny apostolat Zakonu, podjęły pozostałe wspólnoty Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Afryce. W Butare (Rwanda) i Gitedze (Burundi) misjonarze prowadzą domy rekolekcyjne, licznie uczęszczane zarówno przez duchownych, jak i świeckich. Z kolei misjonarze z domu zakonnego w Bujumbura, stolicy Burundi, powstałego w 1999 roku, służą opieką duszpasterską korpusowi dyplomatycznemu i studentom miasta, celebrując Msze św. w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej. Nadto posługują oni także jako wykładowcy i spowiednicy w miejscowym międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym jako spowiednicy sióstr zakonnych miasta i jako duszpasterze wśród więźniów.

Ufamy, że Opatrzność Boża, Królowa Karmelu, niezawodny św. Józef, święci Zakonu i ukochana Patronka Misji św. Teresa od Dzieciątka Jezus wspomogą nas! Liczymy również na zaplecze modlitewne Sióstr Karmelitanek Bosych i całej wspólnoty Karmelu. A w sprawach materialnych liczymy na Przełożonych Zakonu oraz naszych niezawodnych Przyjaciół Misji. Wszystkim kochanym Ojcom Misjonarzom i dziełu misyjnemu niech hojnie błogosławi Dobry Bóg+

Produkcje filmowe


 
Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.