Misją Kościoła jest głoszenie Królestwa Chrystusowego po całej ziemi, aby wszyscy ludzie mogli korzystać ze zbawczego dzieła Odkupienia i aby cały świat rzeczywiście poszedł za Jezusem Chrystusem. Tej gorliwości apostolskiej nie zabrakło w Zakonie Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Zakon przyjął za swoje, słowa Proroka Eliasza „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów” (1 Krl 19, 10.14). Misje wśród pogan jako owoc modlitwy i miłości, były zawsze umiłowanym dziełem naszego Zakonu i przyniosły mu nie małą chlubę. Św. Teresa od Jezusa przepoiła duchem misyjnym jakim sama płonęła, całą duchową Rodzinę Karmelu. Córkom swoim poleciła, aby modlitwami i uczynkami pokutnymi wspierały misje, a synów skierowała na prace misyjne do Afryki. Toteż Prowincja Polska Karmelitów Bosych w roku 1971 postanowiła włączyć się w dzieło ewangelizacji pogan, by godnie odpowiedzieć na apel Soboru Watykańskiego II. Wybieraliśmy Afrykę, a w niej najuboższe Burundi, naśladując Chrystusa, który przyszedł głosić Ewangelię ubogim a wstępując w ślady św. Jana od Krzyża, chcemy zająć się specjalnie ubogimi, by dawać świadectwo Kościoła ubogich.

Dnia 23 czerwca 1971 roku 11 misjonarzy opuściło Polskę. Poprzez Paryż i Rzym, gdzie przyjął ich na audiencji papież Paweł VI, 1 września przybyli oni do Bujumbury, stolicy Burundi. Byli to: o. Leonard Kowalówka (+) – fundator naszych misji, o. Teofil Kapusta (+), o. Jan Kanty Stasiński, o. Kasjan Dezor (+), o. Klaudiusz Spyrka, o. Edmund Wrzesiński (+), o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, br. Marceli Ślusarczyk (+) i br. Sylwester Szypowski.

W Burundi misjonarze pracowali na terenie dwóch rozległych parafii: Mpinga i Musongati, z licznymi stacjami misyjnymi. Od 1973 roku wspomogły ich polskie siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Z powodu prześladowania religijnego w Burundi misjonarze, zmuszeni do opuszczenia kraju, przenieśli się w 1983 roku do Rwandy, gdzie przyjęli parafię w Rugango. Dwa lata później przybyły tam też siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. W roku 1985 założono w Butare, uniwersyteckim centrum Rwandy, dom formacyjny i rekolekcyjny „Mater Carmeli”, a w roku następnym podjęto pracę w parafii w Gahundze, nieopodal granicy z Ugandą i Kongiem. Gdy w lutym 1990 roku pozwolono misjonarzom powrócić do Burundi, przekazali diecezji rwandyjską parafię w Rugando i wrócili do Musongati w Burundi. Oczywiście nastąpiły też zmiany w ich szeregach, bo niektórzy z weteranów pracy misyjnej powrócili do Polski, a do Afryki udali się młodsi ich współbracia. Dziś do Wikariatu Regionalnego przynależą z Polski: o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Bartłomiej Kurzyniec, o. Zbigniew Nobis, o. Fryderyk Jaworski, o. Maciej Jaworski i o. Paweł Porwit.

Wikariat Regionalny tworzy obecnie pięć wspólnot, z których dwie prowadzą missio ad gentes a trzy specyficzny apostolat Zakonu. Wspólnoty oddane dziełu pierwszej ewangelizacji, to placówki w Musongati, w Burundi i w Gahundze, w Rwandzie. Specyficzny apostolat Zakonu, podjęły pozostałe wspólnoty Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Afryce. W Butare (Rwanda) i Gitedze (Burundi) misjonarze prowadzą domy rekolekcyjne, licznie uczęszczane zarówno przez duchownych, jak i świeckich. Z kolei misjonarze z domu zakonnego w Bujumbura, stolicy Burundi, powstałego w 1999 roku, służą opieką duszpasterską korpusowi dyplomatycznemu i studentom miasta, celebrując Msze św. w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej. Nadto posługują oni także jako wykładowcy i spowiednicy w miejscowym międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym jako spowiednicy sióstr zakonnych miasta i jako duszpasterze wśród więźniów.

Ufamy, że Opatrzność Boża, Królowa Karmelu, niezawodny św. Józef, święci Zakonu i ukochana Patronka Misji św. Teresa od Dzieciątka Jezus wspomogą nas! Liczymy również na zaplecze modlitewne Sióstr Karmelitanek Bosych i całej wspólnoty Karmelu. A w sprawach materialnych liczymy na Przełożonych Zakonu oraz naszych niezawodnych Przyjaciół Misji. Wszystkim kochanym Ojcom Misjonarzom i dziełu misyjnemu niech hojnie błogosławi Dobry Bóg+

Produkcje filmowe