Miłujący Kościół

Franciszek Palau y Quer jest dla współczesnych chrześcijan przykładem miłości do Kościoła. Często bowiem zdarza się, że ludzie hołdują mentalności, w której nie ma miejsca na szukanie pośrednictwa w dążeniu do Boga. Mówi się Chrystus tak, Kościół nie. Błogosławiony karmelita z Hiszpanii całe swoje nauczanie koncentruje na tajemnicy eklezjalnej. Dojrzewa do zrozumienia, w którym o Kościele mówi się nie tyle jako Mistycznym Ciele, ale jako o Mistycznej Osobie. Dla Franciszka Kościół to żyjąca Osoba Chrystusa. Tylko poprzez miłość możemy się z Nią zjednoczyć. Nie można więc oddzielać w sposób sztuczny rzeczywistości kościelnej od Jezusa. Kto kocha Go powinien także kochać Kościół, z którym Chrystus się utożsamia.

Błogosławiony Franciszek urodził się w Aytona w Hiszpanii 29 grudnia 1811 r.  Jako młody człowiek odbył studia teologiczne, a następnie wstąpił do Karmelu. Były to czasy niezwykle trudne dla Kościoła. W 1835 r. musiał wraz z całą wspólnotą opuścić klasztor zniszczony przez rewolucjonistów. W 1836 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był gorliwym apostołem życia duchowego, szerzył też nabożeństwo do Matki Bożej. Założył kilka zgromadzeń zakonnych. Zmarł w Tarragonie 20 marca 1872 r. Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w 1988 r.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD