Miłosierdzie Teresy

„Wcześniej ja znużę się obrażaniem Go, niż Jego Majestat przebaczaniem mi. On nigdy nie znuży się w dawaniu, ani nie mogą się wyczerpać dowody Jego miłosierdzia” (Ż 19)

Na zakończenie Roku Jubileuszowego (a na początek naszej wspólnej przygody (-:) chciałbym przytoczyć te słynne słowa św. Teresy od Jezusa. Pokazują nam one, że Bóg jest Miłością i Miłosierdziem, a zarazem zapraszają do wejścia z Nim w naprawdę bliską relację. On nigdy z nas nie rezygnuje, cały czas o nas walczy i zaprasza – przyjdź! I bądź ze Mną! Każdego dnia znajdź, choć krótki czas by ze Mną pobyć, a przekonasz się, że cały chcę być dla ciebie!

Św. Teresa chce nam powiedzieć, że On nas kocha dlatego, że jesteśmy! I tacy jacy obecnie jesteśmy, a jednocześnie chce nam pomóc byśmy poszybowali jak orły, wznieśli się wyżej, z naszych grzechów i słabości, i by mottem naszego życia było – stać się darem dla innych.

o. Paweł Hańczak OCD