Miłosierdzie Boże

„Będę zawsze wychwalała Boże miłosierdzie”.

Św. Teresa od Jezusa miała w swoim życiu wzloty i upadki. Nawróciła się tak totalnie i całkowicie w wieku 39 lat. I powie nam, że zawsze będzie wychwalała Boże miłosierdzie, bo tak wiele Bogu zawdzięcza – Jego cierpliwości, czekaniu na nią, znoszeniu jej słabości, dotykania łaską.

Każdy z nas także ma swoje słabości, swoją kruchość, wrażliwość, popełniamy grzechy i korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania – sakramentu Bożego miłosierdzia. Doświadczyliśmy go już pewnie setki razy. Nasza Święta zaprasza nas dzisiaj do modlitwy dziękczynienia i uwielbienia – by wysławiać Boga za miłosierdzie okazywane każdemu i każdej z nas w naszej codzienności.

o. Paweł Hańczak OCD