Rok 1951

Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców; tak miłość dziecięca rozbraja ból, zadawany Mi przez grzeszników.

Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku

Nadprzyrodzone oświecenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez ks. Bronisława Bartkowskiego


PAN JEZUS: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. Przez to uwielbiamy Boga składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników ! Przynajmniej ty bądź moją pociechą. W sercu twoim znajduję odpoczynek, ale przemawiaj do Mnie częściej, bo [tym] radość Mi sprawiasz. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból, tak i ty czyń. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem, pomóż Mi go nieść, bo przez krzyż dusze zbawiam, tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze. Przez to osiągniesz największą miłość, a Mnie sprawisz największą radość. Umiłuj krzyż, bo Ja go umiłowałem. Jakże pragnę zbawić każdą duszę ! Każda tyle warta, ile moja krew. Czyń zadość mojemu pragnieniu. Pragnę zbawić każdą duszę. Zastanawiaj się nad miłością, jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem, a kim ty! Tyś stworzeniem, a Ja Bogiem. Choćbyś wysilała się do największej miłości, nie dorównasz mojej. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie.

ŚWIĘTY JÓZEF: Raduj się, bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. Bądź cierpliwa, a nawet z radością znoś cierpienia, bo to skarby największe, jakimi Bóg podziela się z tobą.

PAN JEZUS: Miłuj Mnie dziecięcą miłością, ufaj jak dziecko, wierz jak dziecko, bo tym Mi radość sprawiasz. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców, a ojciec myśli o jego potrzebach, tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało, tylko Ja i ty. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców; tak miłość dziecięca rozbraja ból, zadawany Mi przez grzeszników. Dusza, zjednoczona ze Mną, sprawia Bogu Ojcu więcej radości, niż śpiewy anielskie. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy, a Ojciec jest we Mnie. Bóg jest miłością, a Duch Święty zapala miłość. Jedno jesteśmy. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość, bo pragnę zbawienia ich dusz. Ty bądź pociechą Serca mojego, tak bardzo zasmuconego. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. Duszy, zjednoczonej ze Mną, daję pokój. Dusza, której daję mój pokój, [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. Gdyby trzeba było, przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego, pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia, modlitwy i twoje ofiary. Bo ty jesteś moją królową i jako taka, przez moje zasługi, możesz zdobywać jak najwięcej dusz, wyrywając je piekłu, nie kilka dusz ale milionami, ofiarowując moje zasługi, krew i łzy. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. Gdybyś wiedziała, jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym, jakżeby radowało się serce twoje. Staraj się być pokorną i małą, bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. Im pokorniejszą staniesz się, tym będziesz milszą Sercu mojemu. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie, całe wieki będziesz Mnie kochać. Będę doświadczał grzeszników, aby wrócili na drogę zbawienia, a sprawiedliwych, będę umacniał. Raduj się, boś wielką łaskę znalazła, która nigdy nie będzie od ciebie odjęta. Co czynisz, czyń nadal z miłości ku Mnie. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. Ty przeze Mnie, a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana, przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O, jakże pragnę, aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej, bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. Ufaj Mi jak dziecko, wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko ! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów, bo starczy ich czysta miłość. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. Miej swobodę i pokój w duszy, bo Ja nie wymagam wysilenia, ale pokoju i nie tyle zważam na czyny, ile na miłość i usposobienie. Zachowaj pokój, bo Ja jestem Bogiem pokoju. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. Tym sprawiasz Mi wielka radość, że kochasz Matkę moją Najświętszą. Miłosierdzie moje, a nie ręka karząca daje ludziom doświadczenia, aby zbłąkane dzieci nawróciły się! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie, sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu.

(Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. poślubiam cię na oblubienicę. Dziękuję ci za to, że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia, cierpienia i modlitwy. Ciesz się i raduj szczęściem, jakie tu zapoczątkowałem na ziemi, na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym, tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. Cierpieniami i przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili, ale chcę, abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła ja k najwięcej zasług, i doszła do samego szczytu góry miłości. Dusze oddane Mi otrzymują łaski, dla których nie mam granic. Moje Serce jest otwarte, czerp z niego skarby i dla innych. Ono się nigdy nie wyczerpie. Twoją teologią niech będzie wiara, nadzieja i miłość. Pragnę udzielać łask. Pragnę zbawienia każdej duszy, byleby pragnęła miłować Mnie, przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. Ufaj Mi, że jestem w sercu twoim, ale nie daję ci odczuwać mojej obecności, abyś nie wpadła w niebezpieczeństwo zadowolenia ze siebie. Radość Mi sprawiasz, że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich, bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. Przez cierpienia i modły zdobędę miłość i zbawię największą liczbę dusz. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność, okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. Ty należysz do dusz ofiarnych. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. Takich dusz pragnę, ale mam ich małą liczbę. Pragnę miłości wzajemnej, a miłość wzajemna daje zadowolenie. Umiłuj cierpienie. Ucałowałem krzyż, tak i ty umiłuj cierpienia, którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały.