Małe nic

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego lubiła nazywać siebie „małym nic”. W naszym ponowoczesnym świecie, gdzie liczy się rozbuchany do granic możliwości indywidualizm i egoizm, taka pokora wydaje się być czymś anachronicznym. A jednak jest ona lekarstwem na współczesną pychę. Leczy rany zadane przez grzech, który zawsze jest owocem samowolnego postępowania, często wbrew Boskiemu prawu.

Mała Arabka zwracając się do sióstr stwierdza:

Bądźcie maleńkie; bądźcie i pozostańcie maleńkie, aby wasza matka chowała was pod skrzydła, tak jak kokoszka chowa swoje małe, a wyrzuca je, kiedy stają się duże. Bądźcie maleńkie, maleńkie…

Te słowa kojarzą nam się z przesłaniem innej świętej od pokory – Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Mała święta z Lisieux jest młodszą siostrą Małej Arabki. Obie niosą nam karmelitańskie orędzie wzywające do uniżenia przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Tylko taka postawa może uratować nasz świat wciąż zagrożony unicestwieniem.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD