Majówka ze Świętymi Karmelu – 7 maja

„Ufajcie Najświętszej Dziewicy i bądźcie spokojni: znajdujecie się w dobrych rękach”.

Gdy mówi się o nabożeństwie maryjnym bardzo często pokazuje się Jej zawierzenie i zaufanie Bogu. To przecież Ona zdecydowała się powierzyć całkowicie w Jego ręce.

Dlatego też św. Teresa Małgorzata Redi, radzi nam byśmy naśladowali tę cnotę, poprzez bardzo prostą praktykę – by Maryi zaufać i zawierzyć swoje życie. Wszystkie relacje, własne emocje i przeżycia, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I abyśmy wtedy byli już spokojni o nasze zbawienie i zbawienie naszych bliskich. Przecież znajdujemy się w naprawdę dobrych, lepiej nawet powiedzieć, najlepszych rękach.

o. Paweł Hańczak OCD