Majówka ze Świętymi Karmelu – 4 maja

„Miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Opowiadałam Jej wszystko”.

Św. Teresa od Jezusa z Los Andes w swoim krótkim życiu, bo zmarła zanim miała 20 lat, cały czas trwała razem z Maryją. Jej nabożeństwo polegało przede wszystkim na tym, że wszystko opowiadała Najświętszej Maryi Pannie. Matka Najświętsza była Powierniczką serca św. Teresy.

To nauka, którą warto byłoby wprowadzać w życie. Takie jakie ono teraz dla Ciebie jest. Ze swoim radościami i smutkami, z sukcesami i porażkami, z miłością bliźniego i grzechem, obdarowaniem i krzywdą. By zacząć opowiadać Maryi naprawdę o wszystkim.

o. Paweł Hańczak OCD