Majówka ze Świętymi Karmelu – 26 maja

„Jakąż radością napawa mnie myśl, że ta właśnie Dziewica jest naszą Matką! Skoro ona nas kocha i zna naszą słabość, czegóż mamy się lękać?”.

Każdy z nas ma momenty trudniejsze w swoim życiu, czujemy wtedy mocniej własną słabość i kruchość. Może jest tak, że wstydzimy się czasem własnego grzechu, własnej nieporadności. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus radzi nam, by zwracać się do Maryi i żyć świadomością, że Ona nas zna nas takimi jakimi jesteśmy naprawdę. I takimi nas kocha.

I św. Teresa powie nam, czego mielibyśmy się bać, gdy Ona jest przy nas. Czy naprawdę w to wierzysz?

o. Paweł Hańczak OCD