Majówka ze Świętymi Karmelu – 16 maja

„Przypomnij sobie, że Twoja boska Matka ma cudowną władzę nad Twoim Sercem. Przypomnij sobie, że na Jej prośbę przemieniłeś kiedyś wodę w wino. Racz także przemienić moje niedoskonałe dzieła. Na głos Maryi, Panie, uczyń je doskonałymi”.

Scena z Kany Galilejskiej powinna być bliska każdemu z nas. Dzieje się coś normalnego w każdej rodzinie. Jest ślub, na niego jest zaproszona rodzina i przyjaciele. A na tym ślubie jest Jezus i Maryja. I dzieją się cuda.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezusa zaprasza nas do przeżywania naszej codzienności w wierze i zaufaniu Maryi. W wierze, że Ona wstawia się nieustannie za nami. Że zna nasze potrzeby i trudności. Zna nasze lęki i obawy. Rozpoznaje nasze emocje i niepokój. I zanosi nas do Jezusa, tak jak w Kanie zaniosła nowożeńców, ich rodziny i całą sytuację. I tak samo robi przecież z nami.

o. Paweł Hańczak OCD