Majówka ze Świętymi Karmelu – 13 maja

„Przygotuj się z Najświętszą Dziewicą na przyjęcie Jezusa”.

Każdy z nas pragnie przyjmować Jezusa w Komunii Św. Otrzymujemy dzisiaj bardzo przydatną radę św. Teresy od Jezusa z Los Andes. Warto przygotowywać się do Komunii Świętej razem z Maryją. To przecież Ona nosiła Jezusa w swoim łonie. Ona Go wychowywała. To Ona w swoim życiu szła za Nim i dlatego też najlepiej nam może pokazać i nas nauczyć godnego, pięknego i czystego przyjmowania Jezusa do naszych serc.

Nazywa się Maryję Niewiastą Eucharystii i warto Ją zaprosić do tego bardzo osobistego momentu bycia z Bogiem.

o. Paweł Hańczak OCD