Majówka ze Świętymi Karmelu – 1 maja

„Pierwszy maja. Miesiąc Maryi! Ileż to łask za pośrednictwem tej Pani naszej, tej Pośredniczki naszej doznanych. Nikogo nie zawiodła modlitwa i ucieczka do Królowej nieba i ziemi!”.

Te słowa św. Rafała Kalinowskiego mają nam pokazać, że czas, który się rozpoczyna jest Jej. Należy do Niej – i my też do Niej należymy. Dlatego Ona chce nam po prostu pomagać jako nasza Matka. Modli się za nas, nawet wtedy gdy o to nie prosimy. A jeśli zapraszamy Ją do swojego życia, wtedy wstawia się oczywiście za nami, ale też stara się uczyć nas swojego stylu bycia.

Największa przecież łaska i pośrednictwo Maryi w tym, że przyprowadza nas do Jezusa i uczy nas – jeśli tylko tego chcemy – głębokiej relacji z Nim.

o. Paweł Hańczak OCD