Litania do Świętego Proroka Eliasza

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Maryjo, Matko i Ozdobo Karmelu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Pierwszy Patriarcho i Fundatorze Karmelitów,  módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Wodzu i Książe Proroków, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! We śnie od ojca widziany, pierwszego dnia narodzenia swojego ogniem od Aniołów karmiony, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Święty Ojcze Eliaszu, W żywocie matki poświęcony, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Wielki proroku z pokolenia Aaronowego, jako ogień powstający i którego słowo, jako pochodnia gorzało, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Przyjacielu i sekretarzu Boga najwyższego, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Przezacny legacie Króla najwyższego, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Jasny całemu świata przyszłego Mesjasza wizerunku, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Gorący naśladowco Chrystusa w duchu prorockim i na podobieństwo Jemu w 33 roku wieku swego, o zbawienie dusz w Izraelu pilnie się starający, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Świadku Chrystusa na Górze Tabor, marszałku i poprzedniku Chrystusa, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Apostole i męczenniku, spodziewany przed dniem powszechnego Sądu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Doktorze i sędzio całego Izraela, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Na postrach monarchom i władcom świata od Boga dany, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Gromie najpotężniejszy przeciw bałwanom, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Żarliwy i ognisty honoru Boskiego obrońco, egzekutorze prawdziwej sprawiedliwości Boskiej, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Nieustraszony o cześć prawego Boga rycerzu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Piorunie Boski, fałszywych proroków Baala zabijający, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Kolumno niewzruszona kościoła chrześcijańskiego, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Dwóch wodzów króla Ochozjasza z ich żołnierzami ogniem z nieba gubiący, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Tamujący wód upusty niebieskie, że przez trzy lata deszcz nie padał na ukaranie bezbożnego ludu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Cudotwórco niewypowiedziany, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Wskrzesicielu pierwszego umarłego Syna, Sareptańskiej wdowy, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Tejże odrobinę mąki i trochę oliwy w naczyniu cudownie rozmnażający, że ich nigdy ku żywności swojej przebrać nie mogła, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Od kruków z rządzenia Boskiego, w czasie głodu przy potoku Kerit karmiony, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Od Aniołą na puszczy obudzony i niebiańskim posilony chlebem, 40 dni i nocy, bynajmniej niezemdlony na górę Horeb idący, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Patronie osobliwy od głodu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Skuteczny od plagi Boskiej ludu wiernego obrońco, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Ziemi urodzajem dla zasług modlitwy swojej, władnący, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Przedziwny mężu Boski, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Ogniem z nieba cudownie zapaloną ofiarę Bogu czyniący, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Na dwie części rzekę Jordan uderzeniem swego płaszcza rozdzielający i  suchą nogą z towarzyszem swoim Elizeuszem świętym, przechodzący, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Aniele ziemski, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Naśladowco w duchu czystości Maryi, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Pierwszy Ojcze i głowo wszystkich zakonników i pustelników, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Wzorze i przykładzie świątobliwości, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Zwierciadło wszystkich cnót, a osobliwie trzech ślubów zakonnych, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Wielki miłośniku pustyni, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Słońce cudami i zasługami świata jaśniejące, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Na ognistym rydwanie w obłoku do raju wzięty, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Przyszły sławny zwycięzco antychrysta i całego piekła, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Na półczwarta roku przed antychrystem wielce pożądany na świat gościu, módl się za nami!
Święty Ojcze Eliaszu! Patronie nasz osobliwszy na sądzie ostatecznym, módl się za nami!

Boże bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Przez zasługi i przyczynę Ojca naszego, Eliasza świętego, wysłuchaj nas Panie!
Przez chwalebną żarliwość jego, wysłuchaj nas Panie!
Przez posty, prace i trudy jego, wysłuchaj nas Panie!
Przez ustawiczną bogomyślność jego, wysłuchaj nas Panie!
Przez świątobliwy i cnotliwy żywot jego, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy jako Ojca i Patriarchę naszego naśladować mogli, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy się we wzgardzie świata, w miłości ubóstwa i pilnym zachowaniu posłuszeństwa ćwiczyli, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy na sądzie ostatecznym po prawicy między wybranymi Boskimi postawieni byli, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Antyfona

Święty Proroku Eliaszu, Wodzu i Ojcze Karmelitów, uproś nam wszystkim ludziom zbawienie.

V. Módl się za nami święty Ojcze Eliaszu,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, któryś błogosławionego Proroka Twojego, Eliasza świętego, wielkimi wsławić raczył cudami i podobnież przez niego do końca świata wszystkiego czynić będziesz, daj nam o co Ciebie pokornie prosimy, abyśmy na on czas od gniewu i zapalczywości Twojej zachowani byli, a miłosierdzie Twoje Boskie teraz i na wieki pozyskali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen!


Poleceni się opiece świętego Eliasza

Święty Proroku Eliaszu, który zostawiony jesteś na ostateczne czasy sądu, przy końcu świata łagodzić gniew boski, wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.

V. Nabożny lud Twój wspomóż łaskawą Twoją przyczyną, aby Twoim wsparty ratunkiem królestwa niebieskiego dostąpił.
R. Wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Wstawiaj się za nasze i wszystkich zbawienie.
V. Módl się za nami święty Ojcze Eliaszu,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa

Daj prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy świętego Eliasza Proroka Twego, a Ojca naszego, przed przyzwoitą ludziom śmiercią, na wozi ognistym do raju wznieść raczył, tak za Jego przyczyną w tym życiu zawsze od ziemskich rzeczy do niebieskich sercem się podnieśli i z nim w zmartwychwstaniu sprawiedliwych społem się cieszyć mogli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen!