Linz: Spotkanie Prowincjałów Europy

Od 7 do 11 listopada 2016 w Linz (Austria) odbyło się kolejne Spotkanie Prowincjałów Europy OCD, które zgromadziło przełożonych prawie wszystkich jednostek jurysdykcyjnych Starego Kontynentu (Prowincjałów, Komisarzy, Delegatów Generalnych i Prowincjalnych). Przybyli także definitorzy odpowiedzialni za Europę, Wikariusz Generalny, o. Agusti Borrell oraz o. Łukasz Kansy.

W pierwszym dniu zgromadzeni zapoznali się z tematem “nowych uzależnień” zwłaszcza od internetu i cyberseksu. Konferencje w tym temacie oraz dialog prowadził o. Giovanni Cucci SJ z Rzymu (Civilta’ Cattolica), który wskazał na negatywne i pozytywne aspekty dostępu do sieci internet, podkreślając konieczność edukacji braci do odpowiedzialnego z niego korzystania.

W drugim dniu podjęto zagadnienia związane z Zakonem i jego sytuacją w Europie. Konferencję wygłosił Wikariusz Generalny po czym miał miejsce otwarty dialog między przełożonymi. Popołudniowa sesja została poświęcona na przedstawienie propozycji O. Generała odnośnie możliwości wspólnej, ogólnoeuropejskiej inicjatywy formacyjnej dla profesów wieczystych przygotowujących się do kapłaństwa. Prowincjałowie w pracach grupowych podjęli ten temat wyrażając następnie swoje opinie w dialogu całego zgromadzenia.

Spotkanie Prowincjałów było też okazją do spotkań poszczególnych coetusów europejskich, a także do pozakuluarowych rozmów i integracji, czemu szczególnie miała służyć wspólna wycieczka do Wiednia.

o. Andrzej Cekiera OCD