Kraków: Drogi Boga i człowieka – zapowiedź

Będąc w Karmelu chcemy uczyć się od proroka Eliasza tajemnicy spotkania z Bogiem. Dla Eliasza spotkanie z Bogiem na Górze Horeb było przejściem Boga tuż obok. Przejście to było tak mocne i niezwykłe, że wyryło w duszy Eliasza nowe oblicze Boga, całkowicie różne od tego, które Eliasz dotąd znał. Tajemnicę drogi Boga i Jego przechodzenia obok człowieka odkrywamy także w postawie Jezusa Chrystusa. Także On przechodził obok obok rybaków nad Morzem Galilejskim i pozostawił w ich sercu nie dające się zapomnieć wołanie – Pójdź za mną!

Karmel jest wyruszeniem w drogę przyjaźni z Bogiem. Odnajdujemy ją w podejmowaniu za św. Jan od Krzyża drogi na szczyt Karmelu oraz za św. Teresą od Jezusa drogi doskonałości ku mieszkaniom twierdzy duszy.

Zapraszamy na referat dwóch wykładowców Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, wprowadzający we wspomnianą tematykę oraz na dyskusję w Akademii Ignatianum w Krakowie.


Plakat_2016_03.indd